Alle medlemmer er velkommen til at få et indblik i hvordan det sidste år er gået for os.
Som alle ved, så har det været udfordrende og til tider ret spændende.

Sted: Kantine 2, Ikærhallen

Tid: torsdag 29. oktober kl 19:30-21:00

 

Dagsorden

1. Kort status på den forgangne år samt headlines for det kommende år.

2. Kom og Træn i tal.

3. Valg til Styregruppe (alle ønsker at genopstille)

4. Ordet er frit!

5. Evt.

Afholdes i Ikær Hallen (der er god plads, så gældende restriktioner overholdes)

Vi tager forbehold for at der kan komme yderligere restriktioner i forbindelse med corona.

 -

På vegne at Styregruppen i Kom og Træn

Jacob E. Vestergård / formand

Tilmeld
klargøring8.png